00976F~3.5 1 Mark 1876F s/ss J 009 8,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00976G~3.0 1 Mark 1876G ss J 009 18,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00976G~3.5 1 Mark 1876G s/ss J 009 10,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00976G~4.0 1 Mark 1876G s J 009 8,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00976H~3.5 1 Mark 1876H s/ss J 009 9,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00976H~3.5a 1 Mark 1876H s/ss Stempeldrehung J 009 18,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00976H~3.8 1 Mark 1876H s+ J 009 7,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00976H~4.0 1 Mark 1876H s J 009 8,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00976J~1.1 1 Mark 1876J prf/st herrl.Patina J 009 880,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00976J~3.8 1 Mark 1876J s+ J 009 8,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00977A~1.5b 1 Mark 1877A vz/st selten min. berieben J 009 680,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00977A~3.5 1 Mark 1877A s/ss J 009 5,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00977B~3.5 1 Mark 1877B s/ss J 009 68,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00978A~3.5 1 Mark 1878A s/ss J 009 9,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00978A~3.8 1 Mark 1878A s+ J 009 8,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00978B~3.5 1 Mark 1878B s/ss J 009 16,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00978E~2.2-H 1 Mark 1878E f. vz !!! J 009 365,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00978E~3.5 1 Mark 1878E s/ss J 009 25,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
Kein Bild   00978F~3.8 1 Mark 1878F s+ J 009 10,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00978G~3.5 1 Mark 1878G s/ss J 009 18,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00978J~3.5 1 Mark 1878J s/ss J 009 12,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00978J~3.8 1 Mark 1878J s+ J 009 9,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00978J~4.0 1 Mark 1878J s J 009 8,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00980A~3.0 1 Mark 1880A/ss J 009 11,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00980D~3.5 1 Mark 1880D s/ss J 009 9,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00980E~3.2-H 1 Mark 1880E fast ss !! J 009 52,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00980F~3.5 1 Mark 1880F s/ss J 009 35,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00980G~3.5 1 Mark 1880G s/ss J 009 65,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00980G~3.8 1 Mark 1880G s+ J 009 32,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00980H~3.5 1 Mark 1880H s/ss J 009 51,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00980H~3.8 1 Mark 1880H s+ J 009 38,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00980J~3.5 1 Mark 1880J s/ss J 009 28,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00981A~1.3 1 Mark 1881A prfr/vz/prfr !! J 009 105,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00981A~2.8 1 Mark 1881A ss+ J 009 12,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00981A~3.2 1 Mark 1881A ss- J 009 8,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00981D~3.8 1 Mark 1881D s+ J 009 8,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00981E~3.5 1 Mark 1881E s/ss J 009 7,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00981F~2.8 1 Mark 1881F ss+ J 009 24,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00981G~3.5 1 Mark 1881G s/ss J 009 14,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00981H~3.5 1 Mark 1881H s/ss J 009 24,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00981H~3.8 1 Mark 1881H s+ J 009 13,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00981J~3.5 1 Mark 1881J s/ss J 009 9,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00981J~3.5b 1 Mark 1881J s/ss gereinigt J 009 7,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00981J~3.8 1 Mark 1881J s+ J 009 7,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00982A~3.0 1 Mark 1882A ss J 009 10,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00982A~3.5 1 Mark 1882A s/ss J 009 8,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00982G~2.5 1 Mark 1882G ss/vz J 009 24,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00982G~3.0 1 Mark 1882G ss J 009 24,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00982G~3.5 1 Mark 1882G s/ss J 009 12,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00982H~3.8 1 Mark 1882H s+ J 009 68,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00982J~3.0 1 Mark 1882J ss J 009 41,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00982J~3.2 1 Mark 1882J ss- J 009 28,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00982J~3.8 1 Mark 1882J s+ J 009 12,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00983A~3.5 1 Mark 1883A s/ss J 009 9,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00983E~3.5 1 Mark 1883E s/ss J 009 92,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00983E~3.8 1 Mark 1883E s J 009 69,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00983F~3.5 1 Mark 1883F s/ss J 009 55,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00983G~3.5 1 Mark 1883G s/ss J 009 120,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00983J~3.5 1 Mark 1883J s/ss J 009 65,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00985A~2.8 1 Mark 1885A ss+ J 009 13,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00985A~3.0 1 Mark 1885A ss J 009 8,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00985G~3.0 1 Mark 1885G ss J 009 15,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
Kein Bild   00985G~3.5 1 Mark 1885G s/ss J 009 10,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00985G~3.5a 1 Mark 1885G s/ss 1 oben dopp. J 009 21,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00985J~3.0 1 Mark 1885J ss J 009 19,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00985J~3.2 1 Mark 1885J ss- J 009 17,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand Kein Bild
  00986D~3.5 1 Mark 1886D s/ss J 009 7,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00986D~3.8 1 Mark 1886D s+ J 009 8,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00986E~3.0 1 Mark 1886E ss J 009 12,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00986E~3.5 1 Mark 1886E s/ss J 009 8,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00986E~3.8 1 Mark 1886E s+ J 009 8,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00986F~3.5 1 Mark 1886F s/ss J 009 10,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
  00986J~3.5 1 Mark 1886J s/ss J 009 12,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00987A~1.1a 1 Mark 1887A prfr/stgl Erstabschlag (EA)! ! kl. Prüfste... 125,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   00987A~3.0 1 Mark 1887A ss J 009 8,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 1 Pf  01090A~2.0b 1 Pfennig 1890A vz Rückseite schw. geprägt !! J 010 6,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1 Pf  01090D~2.0-S 1 Pfennig 1890D vz ca. S315 Stempeldrehung !!! J 010 35,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 0.95 1 Pf  01090E~0.95 1 Pfennig 1890E prfr.fein !!!!! J 010 78,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 2.5 1 Pf  01090E~2.5 1 Pfennig 1890E ss/vz J 010 3,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1 Pf  01091A~2.5b 1 Pfennig 1891A ss/vz mehrere kl. Fehler J 010 6,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1.5 1 Pf  01091E~1.5 1 Pfennig 1891E f.prfr. J 010 120,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 3.0 1 Pf  01091E~3.0 1 Pfennig 1891E ss J 010 46,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.0 1 Pf  01091F~2.0 1 Pfennig 1891F vz !!! J 010 25,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 3.5 1 Pf  01091J~3.5 1 Pfennig 1891J s/ss J 010 20,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
Kein Bild 2.0 1 Pf  01092E~2.0 1 Pfennig 1892E vz J 010 13,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.5 1 Pf  01092E~2.5 1 Pfennig 1892E ss/vz J 010 10,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 3.0 1 Pf  01092F~3.0 1 Pfennig 1892F ss J 010 4,10 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1.5 1 Pf  01092G~1.5 1 Pfennig 1892G vz/stgl J 010 45,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.2 1 Pf  01092G~2.2 1 Pfennig 1892G vz- J 010 29,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 2.5 1 Pf  01092G~2.5 1 Pfennig 1892G ss/vz J 010 18,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 3.0 1 Pf  01092G~3.0 1 Pfennig 1892G ss J 010 7,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1.5 1 Pf  01092J~1.5 1 Pfennig 1892J vz/stgl Licht. Prägung !!! J 010 70,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 2.5 1 Pf  01092J~2.5 1 Pfennig 1892J ss/vz J 010 7,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 3.0 1 Pf  01092J~3.0 1 Pfennig 1892J ss J 010 6,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand Kein Bild
 2.0 1 Pf  01093E~2.0 1 Pfennig 1893E vz J 010 38,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand Kein Bild 3.0 1 Pf  01093E~3.0 1 Pfennig 1893E ss J 010 22,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 3.5 1 Pf  01093E~3.5 1 Pfennig 1893E s/ss J 010 15,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.5 1 Pf  01093F~2.5 1 Pfennig 1893F ss/vz J 010 25,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 3.0 1 Pf  01093F~3.0 1 Pfennig 1893F ss J 010 15,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 1.8 1 Pf  01093J~1.8 1 Pfennig 1893J vz/prfr J 010 68,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 3.5 1 Pf  01093J~3.5 1 Pfennig 1893J s/ss J 010 6,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1.8 1 Pf  01094E~1.8 1 Pfennig 1894E vz+ !!! J 010 15,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 1 Pf  01094F~1.2-H 1 Pfennig 1894F prfr!! J 010 42,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1.8 1 Pf  01094G~1.8 1 Pfennig 1894G vz+ J 010 30,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.5 1 Pf  01094G~2.5 1 Pfennig 1894G ss/vz J 010 17,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 2.5 1 Pf  01094J~2.5 1 Pfennig 1894J ss/vz J 010 20,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 3.5 1 Pf  01094J~3.5 1 Pfennig 1894J s/ss J 010 11,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1.2 1 Pf  01095A~1.2 1 Pfennig 1895A prfr J 010 24,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
Kein Bild 2.5 1 Pf  01095G~2.5 1 Pfennig 1895G ss/vz J 010 18,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1.5 1 Pf  01096E~1.5 1 Pfennig 1896E f.prfr. J 010 22,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 1 Pf  01096E~1.8b 1 Pfennig 1896E vz + etw. fleckig J 010 20,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.0 1 Pf  01096E~2.0 1 Pfennig 1896E vz J 010 13,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1.1 1 Pf  01096F~1.1 1 Pfennig 1896F prfr/stgl J 010 39,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland