0,5 Gulden  0.5-Gulden-Bayern  1839 Ludwig Bayern SS kl. Rf. null 50,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1 Pf  00173D~2.5-H 1 Pfennig 1873D ss/vz !! J 001 645,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 3.2 1 Pf  00173D~3.2 1 Pfennig 1873D ss- J 001 485,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 1.8 1 Pf  00174A~1.8 1 Pfennig 1874A vz+ J 001 20,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.5 1 Pf  00174A~2.5 1 Pfennig 1874A ss/vz J 001 8,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand Kein Bild
 1.8 1 Pf  00174C~1.8 1 Pfennig 1874C vz+ J 001 44,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.5 1 Pf  00174C~2.5 1 Pfennig 1874C ss/vz J 001 14,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.8 1 Pf  00174C~2.8 1 Pfennig 1874C ss+ J 001 9,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 3.2 1 Pf  00174C~3.2 1 Pfennig 1874C ss- J 001 7,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1.5 1 Pf  00174D~1.5 1 Pfennig 1874D vz/st J 001 85,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1 Pf  00174E~1.3-H 1 Pfennig 1874E prfr/f.prfr J 001 105,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 1.8 1 Pf  00174E~1.8 1 Pfennig 1874E vz+ J 001 56,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.5 1 Pf  00174E~2.5 1 Pfennig 1874E ss/vz J 001 33,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1 Pf  00174E~2.5b 1 Pfennig 1874E ss/vz m.kl.Schr.F. J 001 28,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 3.0 1 Pf  00174E~3.0 1 Pfennig 1874E ss J 001 23,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 3.5 1 Pf  00174E~3.5 1 Pfennig 1874E s/ss J 001 18,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1.2 1 Pf  00174G~1.2 1 Pfennig 1874G f.prfr, Stempelausbruch !!!! J 001 128,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 2.0 1 Pf  00174G~2.0 1 Pfennig 1874G vz J 001 62,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1 Pf  00174G~2.2b 1 Pfennig 1874G vz- deutl. Riffelrand J 001 70,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 3.5 1 Pf  00174G~3.5 1 Pfennig 1874G s/ss J 001 20,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
Kein Bild 1.5 1 Pf  00175A~1.5 1 Pfennig 1875A vz/st J 001 23,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.5 1 Pf  00175A~2.5 1 Pfennig 1875A ss/vz J 001 4,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 3.0 1 Pf  00175A~3.0 1 Pfennig 1875A ss J 001 5,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.0 1 Pf  00175B~2.0 1 Pfennig 1875B vz J 001 20,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.5 1 Pf  00175B~2.5 1 Pfennig 1875B ss/vz J 001 12,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 3.0 1 Pf  00175B~3.0 1 Pfennig 1875B ss J 001 7,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.5 1 Pf  00175C~2.5 1 Pfennig 1875C ss/vz J 001 10,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 3.0 1 Pf  00175C~3.0 1 Pfennig 1875C ss J 001 4,10 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 1.2 1 Pf  00175D~1.2 1 Pfennig 1875D prfr !! J 001 95,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1 Pf  00175E~1.8b 1 Pfennig 1875E o.Ring geprägt vz+ i.d. Erh. Unikat... 185,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.8 1 Pf  00175E~2.8 1 Pfennig 1875E ss+ J 001 15,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 3.2 1 Pf  00175E~3.2 1 Pfennig 1875E ss- J 001 15,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 3.2 1 Pf  00175G~3.2 1 Pfennig 1875G ss- J 001 10,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1 Pf  00175H~3.0b 1 Pfennig 1875H ss min. Rf. J 001 65,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 2.0 1 Pf  00175J~2.0 1 Pfennig 1875J vz J 001 23,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.2 1 Pf  00175J~2.2 1 Pfennig 1875J vz- J 001 16,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.5 1 Pf  00175J~2.5 1 Pfennig 1875J ss/vz J 001 15,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 2.8 1 Pf  00175J~2.8 1 Pfennig 1875J ss+ J 001 7,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 3.0 1 Pf  00175J~3.0 1 Pfennig 1875J ss J 001 6,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.5 1 Pf  00176A~2.5 1 Pfennig 1876A ss/vz J 001 5,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 1 Pf  00176A~2.5b 1 Pfennig 76A innen hohl mit Fotos J 001 95,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand Kein Bild 2.0 1 Pf  00176H~2.0 1 Pfennig 1876H vz RR S15 J 001 135,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 2.2 1 Pf  00176H~2.2 1 Pfennig 1876H vz- RR J 001 105,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1.2 1 Pf  00177A~1.2 1 Pfennig 1877A prfr schöne Patina J 001 395,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1 Pf  00177A~3.2b 1 Pfennig 1877A ss- Oberfläche tw. etwas korr. J 001 128,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 1.5 1 Pf  00185G~1.5 1 Pfennig 1885G vz/st J 001 120,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand Kein Bild 1 Pf  00185G~2.8-V 1 Pfennig 1885G ss+ kl. RF. J 001 18,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 0.95 1 Pf  00185J~0.95 1 Pfennig 1885J prf.fein/stgl !!!! J 001 210,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.0 1 Pf  00185J~2.0 1 Pfennig 1885J vz J 001 53,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.2 1 Pf  00185J~2.2 1 Pfennig 1885J vz- J 001 30,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 2.5 1 Pf  00185J~2.5 1 Pfennig 1885J ss/vz J 001 30,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.8 1 Pf  00185J~2.8 1 Pfennig 1885J ss+ J 001 22,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 3.0 1 Pf  00185J~3.0 1 Pfennig 1885J ss J 001 17,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 1.2 1 Pf  00186A~1.2 1 Pfennig 1886A prfr J 001 35,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.2 1 Pf  00186A~2.2 1 Pfennig 1886A vz- J 001 7,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1 Pf  00186D~1.2-H 1 Pfennig 1886D prfr !! J 001 65,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 1.1 1 Pf  00186E~1.1 1 Pfennig 1886E prfr/stgl J 001 95,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.0 1 Pf  00186E~2.0 1 Pfennig 1886E vz J 001 38,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand Kein Bild
 0.8 1 Pf  00186G~0.8 1 Pfennig 86G prfr feinst/ deutl. Riffelrand !!!... 535,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand Kein Bild 1 Pf  00187J~1.5-H 1 Pfennig 1887J f.prfr J 001 48,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
Kein Bild 1.2 1 Pf  00188A~1.2 1 Pfennig 1888A prfr J 001 24,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand Kein Bild
 1 Pf  00188A~1.5P 1 Pfennig 1888A f.prfr 2xdopp. Mzz. J 001 19,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.2 1 Pf  00188A~2.2 1 Pfennig 1888A vz- J 001 7,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 3.5 1 Pf  00188D~3.5 1 Pfennig 1888D s/ss überprägte Jahreszahl!!! J ... 33,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 2.0 1 Pf  00188G~2.0 1 Pfennig 1888G vz J 001 36,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1.1 1 Pf  00189A~1.1 1 Pfennig 1889A prfr/stgl J 001 45,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.5 1 Pf  00189A~2.5 1 Pfennig 1889A ss/vz J 001 4,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 1.5 1 Pf  00189D~1.5 1 Pfennig 1889D f.prfr J 001 35,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1 Pf  00189D~2.5a 1 Pfennig 1889D Punkte u.Jsz. ss/v J 001 18,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.0 1 Pf  00189E~2.0 1 Pfennig 1889E vz J 001 20,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 2.5 1 Pf  00189E~2.5 1 Pfennig 1889E ss/vz J 001 11,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 0.95 1 Pf  00189G~0.95 1 Pfennig 1889G prfr/fein!!! J 001 110,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1 Pf  00189G~1.2-H 1 Pfennig 1889G prfr J 001 65,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 3.0 1 Pf  00189G~3.0 1 Pfennig 1889G ss J 001 9,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 3.5 2 Pf  00273A~3.5 2 Pfennig 1873A s/ss J 002 8,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 3.2 2 Pf  00273B~3.2 2 Pfennig 1873B ss- J 002 39,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 3.0 2 Pf  00273D~3.0 2 Pfennig 1873D ss J 002 25,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 3.5 2 Pf  00273D~3.5 2 Pfennig 1873D s/ss J 002 10,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 4.0 2 Pf  00273D~4.0 2 Pfennig 1873D s J 002 6,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 3.5 2 Pf  00273G~3.5 2 Pfennig 1873G s/ss J 002 100,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 4.0 2 Pf  00273G~4.0 2 Pfennig 1873G s J 002 68,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1.1 2 Pf  00274A~1.1 2 Pfennig 1874A prfr/stgl !! J 002 69,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 2 Pf  00274A~2.5V 2 Pfennig 1874A ss/vz twl. leichter Riffelrand, kom... 38,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2 Pf  00274B~1.8-H 2 Pfennig 1874B vz+ J 002 35,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.5 2 Pf  00274B~2.5 2 Pfennig 1874B ss/vz J 002 7,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 3.0 2 Pf  00274B~3.0 2 Pfennig 1874B ss J 002 4,50 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.0 2 Pf  00274C~2.0 2 Pfennig 1874C vz J 002 13,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 2.5 2 Pf  00274C~2.5 2 Pfennig 1874C ss/vz J 002 8,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 3.5 2 Pf  00274C~3.5 2 Pfennig 1874C s/ss J 002 3,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1.5 2 Pf  00274E~1.5 2 Pfennig 1874E vz/st J 002 54,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand 1.8 2 Pf  00274E~1.8 2 Pfennig 1874E vz+ J 002 38,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand
 2.0 2 Pf  00274E~2.0 2 Pfennig 1874E vz J 002 28,00 EUR Differenzbesteuert nach §25a UstG zzgl. Versand   
*Gilt für Lieferungen nach Deutschland

Artikel pro Seite: 25 50 75 100